Отново в Истанбул с Караджъ Турс! Пътуванията започват от 01.07.2020 г.
line
geri

Ваучер "ГРУПАМА"

Açıklama
Условия за ползване на ваучер по програма • Ваучерът представлява официален документ, удостоверяващ правото на притежателя му да получи туристическа услуга, предлагана от Караджъ Турс, съответстваща на посочената във ваучера парична стойност в размер на:
- 10.00 лева, при туристически пакет осигурен от Караджъ Турс на стойност между 100 лева и 300 лева
- 20.00 лева, при туристически пакет осигурен от Караджъ Турс на стойност между 300,01 лева и 600 лева
- 30.00 лева, при туристически пакет осигурен от Караджъ Турс на стойност над 600 лева
• Ваучерът може да бъде използван за получаване на туристическа услуга само в офисите на Караджъ Турс;
Ваучерът е валиден за срок до 23 Декември 2013 година;
• Притежателят на ваучера има право да използва стойността на ваучера еднократно;
• Туристическата услуга се заявява предварително от притежателя и подлежи на потвърждение от страна на Караджъ Турс;
• В случай, че избраната и заявена от притежателя/приносителя на ваучера туристическа услуга е на по-голяма парична стойност от тази, посочена във ваучера, разликата се доплаща от притежателя/приносителя;
• В случай, че избраната и заявена от притежателя/приносителя на ваучера туристическа услуга е на парична стойност, по-малка от тази, посочена във ваучера, разликата в двете стойности не подлежи на възстановяване от Караджъ Турс;
• Ваучерът не може да бъде заменен за паричната му равностойност или кредит;
• Ваучерът не може да бъде комбиниран с друг ваучер. Заявяването на Туристическа услуга е възможно само с 1 ваучер!;
• Ваучер с нарушена цялост се счита за невалиден;
• Караджъ Турс не носи отговорност за изгубен ваучер;
• Ваучерът може да бъде преотстъпен на трето/и лице/а.
Tyxo.bg counter