line Уважаеми клиенти и колеги, уведомяваме Ви, че от 15.06.2022 г. Ви очакваме в новият ни офис - гр. София, ул. "Ген. Иван Колев" 33В. Оставаме на Ваше разположение - 0700 10 403 (на цената на един градски разговор).
Назад

Покупки на равни месечни вноски

Описание

Всички маркирани продукти могат да бъдат закупени БЕЗ ЛИХВА във всички офиси на "Караджъ Турс" и да разсрочиш покупките си на вноски от 2 до 6 месеца!*

Какво трябва да знаете за услугата "Покупки на равни месечни вноски"?
Сега с услугата „Покупки на равни месечни вноски“ можете по всяко време да пазарувате със своята кредитна карта от Пощенска банка в страната и сами да изберете размера на погасителната вноска в търговския обект, при извършване на покупката. Избирате без компромис с марката и качеството, без необходимост да кандидатствате за кредит и да чакате одобрение за всяка отделна покупка.

С кои карти можете да направите покупка на равни месечни вноски?
С всички кредитни карти, издадени от Пощенска банка.
Покупка на равни месечни вноски с Караджъ Турс и Пощенска банка

На колко вноски можете да разсрочите сумата на твоите покупки?

Можете да избирате от 2 до 6 вноски.

Как да погасите месечната си вноска?
Всеки месец получавате месечно извлечение по кредитната си карта с подробно описание на извършените за периода трансакции,  дължими лихви и такси. В извлечението ще бъде отразен и размерът на съответната месечна вноска, която дължите за направената от Вас покупка.

Как да платите на равни месечни вноски ?
1.При извършване на покупка във офисите на "Караджъ Турс", трябва да уведомите служителя, че желаете да разсрочите покупката си на равни месечни вноски с кредитна карта от Пощенска банка.
2. Изберете броя на месечните си вноски (от 2 до 6 месеца).
3. Плати с кредитната си карта на ПОС терминал на Пощенска банка.
4. На бележката от ПОС терминалното устройство, ще видите общата дължима сума с оскъпяването и броя на месечните вноски.


* Лихва за покупки не се дължи при погасяване на всички начислени задължения по картата в рамките на гратисния период за съответния месец съгласно Общите условия за кредитни карти VISA и American Express. Банката не начислява и лихва (комисионна) за покупки на равни месечни вноски при покупки на вноски с кредитни карти от Пощенска банка на ПОС устройства на Банката във всички офиси на "Караджъ Турс". Сборът от вноските следва да е в рамките на разполагаемия кредитен лимит по картата.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

1. С какви карти мога да направя покупка на вноски?
Отговор:  С всички кредитни карти от Пощенска банка.

2. Къде мога да правя покупки на вноски?
Отговор: Във всички офиси на "Караджъ Турс".

3. Мога ли да правя покупки на вноски в чужбина?
Отговор:  Не.

4. Трябва ли ПОС терминалът задължително да е на Пощенска банка?
Отговор: Да.

5. Необходимо ли е допълнително одобрение, за да използвам услугата или да се обадя някъде?
Отговор: Не, става непосредствено на място в търговския обект.

6. На колко вноски мога да разсроча сумата на покупката?
Отговор:  Можеш да избираш от 2 до 6 равни месечни вноски.

7. Каква сума мога да разсроча?
Отговор:  Цялата стойност на покупката, като сборът на вноските следва да е в рамките на разполагаеми кредитен лимит по картата.

8. Какво е необходимо да направя, за да си платя стоката на вноски?
Отговор:  Преди да платиш покупката, трябва да дадеш кредитната си карта на служителя на касата в търговския обект и да го уведомиш, че искаш да платиш на вноски.

9.  Ако направя покупка на вноски, ще дължа ли и стандартната лихва за покупки с картата?
Отговор:  В случай, че  платиш цялата дължима сума от месечното извлечение в рамките на гратисния период, не дължиш лихва за сумата на направените покупки, вкл. за покупките на вноски. Продължителността на гратисния период за конкретна покупка е в зависимост от датата на покупката и срока за погасяване на задълженията по последното издадено от банката месечно извлечение по картата.

10.  Ще се блокира ли някаква сума по картата и ако да – каква?
Отговор:  Да, блокира се цялата сума на покупката заедно с комисионата.

11.   Кога се дължи първата месечна вноска?
Отговор:  В срок до датата за издължаване, посочена в следващото месечно извлечение по кредитната карта.

12.  Мога ли да погася предсрочно цялата сума?
Отговор:  Да. Единственото, което е необходимо е да посетиш клон на Пощенска банка и да подадеш искане. В този случай не дължиш такса за предсрочно погасяване, както и стойността на комисионата за предсрочно погасената сума.

Актуална информация за всички предстоящи пътувания, можете да получите на 0700 10 403 (на цената на един градски разговор).