line Уважаеми клиенти и колеги, уведомяваме Ви, че от 15.06.2022 г. Ви очакваме в новият ни офис - гр. София, ул. "Ген. Иван Колев" 33В. Оставаме на Ваше разположение - 0700 10 403 (на цената на един градски разговор).
Назад

Караджъ Турс Интернешънъл ООД спечели проект по процедура BG16RFOP002-2.092

Описание
Караджъ Турс Интернешънъл ООД спечели проект по процедура Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, финансирана по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност& 2014-2020.

“КАРАДЖЪ ТУРС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООД спечели проект по процедура BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансирана по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

На 21.12.2020г. “КАРАДЖЪ ТУРС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООД подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.092-0246-C01 и получи 100% безвъзмездно финансиране в размер на 65 977.75  лева. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Проектът е със срок на изпълнение от 3 месеца и се финансира от ОПИК 2014-2020.

 

Актуална информация за всички предстоящи пътувания, можете да получите на 0700 10 403 (на цената на един градски разговор).