line Уважаеми клиенти и колеги, уведомяваме Ви, че от 15.06.2022 г. Ви очакваме в новият ни офис - гр. София, ул. "Ген. Иван Колев" 33В. Оставаме на Ваше разположение - 0700 10 403 (на цената на един градски разговор).
Назад

COVID-19

Описание

Във връзка с въведеното от Правителството на Република България, извънредно положение за срок от 13.03.2020 г. до 13.04.2020 г., бихме искали да Ви уведомим, че целият екип на „Караджъ Турс Интернешънъл“ ООД е наличен и работи в офиса на фирмата, но в ситуация на извънредно положение. Затова Ви молим, да комуникираме по телефон и имейл, за да се предпазим взаимно и да реагираме адекватно на предизвикателствата, пред които всички заедно сме изправени. Моля не изпращайте Ваши клиенти в офиса ни, ако са записани по наши програми за предстоящи дати. На всички въпроси ще бъдат дадени отговори по телефон и електронна поща.

Бихме искали да информираме Вас, а от своя страна Вие да информирате клиентите за следното:
   1. Ликвидността на заплатените суми като депозити по предстоящи наши програми e гарантирана.
   2. В създалата се ситуация и на база на случили се в миналото фалити, уведомяваме нашите клиенти и партньори, че покритието на застрахователната полица на „Караджъ Турс Интернешънъл“ ООД е на стойност 175 000 лв. Сумата е напълно достатъчна за обезщетение на всички събрани суми по депозити за предстоящи пътувания.
   3. Предстоящи резервации за пътувания до държави, в които има обявено извънредно положение или със затворени граници, ще бъдат АНУЛИРАНИ за изпълнение. Съответната форсмажорна ситуация, обезсилва търговските договори и би ни позволила да получим обратно от доставчици и партньори вече депозираните суми по наближаващи дати. Но това условие ВАЖИ само за държави с извънредно положение или със затворени граници!!!
С платените депозити към нас за планирани, но отменени пътувания, заради обявеното извънредно положение, ще процедираме по един от следните начини, избран от Потребителя:
     3.1. Да приеме последващо предложение на ТУРОПЕРАТОРА за туристически пакет за алтернативна дата, за пътуване в срок до 31.12.2021 г.
     3.2. Да получи от ТУРОПЕРАТОРА ваучер на стойност вече платената сума за анулирания туристически пакет в рамките на една година от споразумението.
     3.3. Да бъде възстановена сумата, внесена по съответната резервацията в срок от 60 до 120 работни дни. Посоченият срок е дефиниран, съгласно необходимото техническо време за постъпване обратно към нас, на вече депозираните суми към доставчици за изпълнение на програмите. Сумите ще бъдат възстановявани само и единствено, след като получим плащане от доставчиците ни. Изплащането им ще се извършва само и единствено по банков път.
След като ПОТРЕБИТЕЛЯТ уведоми писмено за своя избор, ще бъде сключен АНЕКС към договора за туристическо пътуване, който ще удостовери избора.
   4. В случай, че при Вас постъпи анулация на резервация за пътуване към държави, които не са в извънредно положение, не са със затворени граници, не са с отменени за изпълнение полети или са за бъдещ период, извън фиксирания за „извънредно положение“, АНУЛАЦИЯТА ще бъде разглеждана по смисъла и съгласно сключения договор за туристическо пътуване и неговите срокове за анулация и неустойки.

Бихме искали да Ви уверим, че ще продължим да работим, защитавайки интересите на своите клиенти, защото същността на консултантската ни работа е точно тази. Доказали сме моралното си поведение на пазара на туристическите услуги и ще продължим напред в тази посока. Бъдете сигурни, че ще действаме, за да сведем до минимум финансови и емоционални загуби. Нека се уповаваме едни на други и призоваваме, всички Вас, колеги и клиенти за взаимно уважение и спокойствие, за да се справим с това житейско предизвикателство.

Все пак, не спирайте да се усмихвате и шегувате, смехът е здраве и укрепва имунната система. Много скоро отново ще споделяме радостта от пътуването!


Благодарим Ви за доверието!
„Караджъ Турс Интернешънъл“ ООД
0700 10 403

Актуална информация за всички предстоящи пътувания, можете да получите на 0700 10 403 (на цената на един градски разговор).