Актуална информация за всички предстоящи пътувания, можете да получите на 0700 10 403 (на цената на един градски разговор).
line
Назад

ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ 2020

Описание

Във връзка с въведеното от Правителството на Република България, извънредно положение за срок от 13.03.2020 г. до 13.04.2020 г., бихме искали да Ви уведомим, че целият екип на „Караджъ Турс Интернешънъл“ ООД е наличен и работи в офиса на фирмата, но в ситуация на извънредно положение. Затова Ви молим, да комуникираме по телефон и имейл, за да се предпазим взаимно и да реагираме адекватно на предизвикателствата, пред които всички заедно сме изправени. Моля не изпращайте Ваши клиенти в офиса ни, ако са записани по наши програми за предстоящи дати. На всички въпроси ще бъдат дадени отговори по телефон и електронна поща.

Бихме искали да информираме Вас, а от своя страна Вие да информирате клиентите за следното:
   1. Ликвидността на заплатените суми като депозити по предстоящи наши програми e гарантирана.
   2. В създалата се ситуация и на база на случили се в миналото фалити, уведомяваме нашите клиенти и партньори, че покритието на застрахователната полица на „Караджъ Турс Интернешънъл“ ООД е на стойност 175 000 лв. Сумата е напълно достатъчна за обезщетение на всички събрани суми по депозити за предстоящи пътувания.
   3. Предстоящи резервации за пътувания до държави, в които има обявено извънредно положение или със затворени граници, ще бъдат АНУЛИРАНИ за изпълнение. Съответната форсмажорна ситуация, обезсилва търговските договори и би ни позволила да получим обратно от доставчици и партньори вече депозираните суми по наближаващи дати. Но това условие ВАЖИ само за държави с извънредно положение или със затворени граници!!!
С платените депозити към нас за планирани, но отменени пътувания, заради обявеното извънредно положение, ще процедираме по един от следните начини, избран от Потребителя:
     3.1. Да приеме последващо предложение на ТУРОПЕРАТОРА за туристически пакет за алтернативна дата, за пътуване в срок до 31.12.2021 г.
     3.2. Да получи от ТУРОПЕРАТОРА ваучер на стойност вече платената сума за анулирания туристически пакет в рамките на една година от споразумението.
     3.3. Да бъде възстановена сумата, внесена по съответната резервацията в срок от 60 до 120 работни дни. Посоченият срок е дефиниран, съгласно необходимото техническо време за постъпване обратно към нас, на вече депозираните суми към доставчици за изпълнение на програмите. Сумите ще бъдат възстановявани само и единствено, след като получим плащане от доставчиците ни. Изплащането им ще се извършва само и единствено по банков път.
След като ПОТРЕБИТЕЛЯТ уведоми писмено за своя избор, ще бъде сключен АНЕКС към договора за туристическо пътуване, който ще удостовери избора.
   4. В случай, че при Вас постъпи анулация на резервация за пътуване към държави, които не са в извънредно положение, не са със затворени граници, не са с отменени за изпълнение полети или са за бъдещ период, извън фиксирания за „извънредно положение“, АНУЛАЦИЯТА ще бъде разглеждана по смисъла и съгласно сключения договор за туристическо пътуване и неговите срокове за анулация и неустойки.

Бихме искали да Ви уверим, че ще продължим да работим, защитавайки интересите на своите клиенти, защото същността на консултантската ни работа е точно тази. Доказали сме моралното си поведение на пазара на туристическите услуги и ще продължим напред в тази посока. Бъдете сигурни, че ще действаме, за да сведем до минимум финансови и емоционални загуби. Нека се уповаваме едни на други и призоваваме, всички Вас, колеги и клиенти за взаимно уважение и спокойствие, за да се справим с това житейско предизвикателство.

Все пак, не спирайте да се усмихвате и шегувате, смехът е здраве и укрепва имунната система. Много скоро отново ще споделяме радостта от пътуването!


Благодарим Ви за доверието!
„Караджъ Турс Интернешънъл“ ООД
0700 10 403

Tyxo.bg counter