line Уважаеми клиенти и колеги, уведомяваме Ви, че от 15.06.2022 г. Ви очакваме в новият ни офис - гр. София, ул. "Ген. Иван Колев" 33В. Оставаме на Ваше разположение - 0700 10 403 (на цената на един градски разговор).
Назад

Караджъ Турс Интернешънъл ООД спечели проект по процедура BG16RFOP002-2.092

Описание
Караджъ Турс Интернешънъл ООД спечели проект по процедура Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, финансирана по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност& 2014-2020.

“КАРАДЖЪ ТУРС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООД спечели проект по процедура BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансирана по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

На 21.12.2020г. “КАРАДЖЪ ТУРС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООД подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.092-0246-C01 и получи 100% безвъзмездна помощ в размер на 65 977,75  лева, от които 56 081,09 европейско и 9 896,66 национално финансиране. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Проектът е със срок на изпълнение от 3 месеца (начало 21.12.2020г. и край 21.03.2021г.) и се финансира от ОПИК 2014-2020. В резултат от изпълнението на проекта благодарение на грантовото финансиране компанията съумя да покрие неотложни разходи за външни услуги, които формират себестойността на крайния продукт (туристически пакети), да осигури устойчивост на резултатите и да създаде реални предпоставки за бъдещ ръст на приходите след преодоляване последствията от COVID-19.

Актуална информация за всички предстоящи пътувания, можете да получите на 0700 10 403 (на цената на един градски разговор).