line ПЪТУВАЙ ИЗГОДНО С КАРАДЖЪ ТУРС, ГРАБНИ ДО 100 ЛЕВА ОТСТЪПКА, СЕГА! Повече информация на 0700 10 403 (на цената на един градски разговор).
Назад

Караджъ Турс Интернешънъл ООД спечели проект по процедура

Описание
Караджъ Турс Интернешънъл ООД спечели проект по процедура Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, финансирана по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност& 2014-2020.

„Караджъ Турс Интернешънъл“ ООД спечели проект по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансирана по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

На 06.07.2020г. „Караджъ Турс Интернешънъл“ ООД подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-2103-C01 и получи 100% безвъзмездно финансиране в размер на 10 000,00 лева. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Проектът е със срок на изпълнение от 3 месеца и се финансира от Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез ОПИК 2014-2020.

Актуална информация за всички предстоящи пътувания, можете да получите на 0700 10 403 (на цената на един градски разговор).